Списък на регистрирани религиозни институции

Списък на религиозни институции по смисъла на §1 т. 3 доп. разп. от ЗВ,
регистрирани по чл. 14 и чл. 15 ЗВ в периода от 01.01.2003 г. до 31.05.2008 г.

1. „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА“ – 17.2.2003
2. „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ – 18.2.2003
3. „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ ЦЪРКВИ“ – 21.2.2003
4. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ СИЛА“ – 25.2.2003
5. „ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ“ – 26.2.2003
6. „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“ – 28.2.2003
7. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“ – 28.2.2003
8. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“ – 04.3.2003
9. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ – 04.3.2003
10. „БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ – 04.3.2003
11. „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО“ – 04.3.2003
12. „КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 04.3.2003
13. „НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ – 04.3.2003
14. „ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО“ – 04.3.2003
15. „ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ“ – 04.3.2003
16. „АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ – 04.3.2003
17. „ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
18. „РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
19. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
20. „СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН СЪКРАТЕНО СЦАСД“ – 05.3.2003
21. „ЦЪРКВА АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ“ – 05.3.2003
22. „ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН-РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО“ – 05.3.2003
23. „БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА“ – 06.3.2003
24. „БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА“ – 06.3.2003
25. „ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ – 06.3.2003
26. „СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
27. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
28. „СДРУЖЕНИЕ СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ“ – 06.3.2003
29. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
30. „ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
31. „БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ – 01.10.2003
32. „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 23.10.2003
33. „МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО ХАНЕФИТСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ – 09.12.2003
34. „ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА-БЪЛГАРИЯ“ – 12.12.2003
35. „БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА“ – 31.12.2003
36. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ БЪЛГАРИЯ“ – 20.1.2004
37. „СВОБОДНА АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА“ – 23.1.2004
38. „ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В БЪЛГАРИЯ“ – 28.1.2004
39. „АПОСТОЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 30.1.2004
40. „БИБЛЕЙСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 10.2.2004
41. „ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН“ – 16.2.2004
42. „ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 01.3.2004
43. „ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТИ-РЕФОРМАТОРИ ВЕРЕН ОСТАТЪК-Р.БЪЛГАРИЯ“ – 16.4.2004
44. „СВОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА“ – 04.5.2004
45. „ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА ИЗБРАНИТЕ -ХРЦИ“РИ 03.6.2004
46. „АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА“ – 05.7.2004
47. „ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ – 09.7.2004
48. „БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ – 28.7.2004
49. „ДОБРАТА ЦЪРКВА В СЛИВЕН“ – 30.7.2004
50. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ВЕТИЛ“ – 09.8.2004
51. „НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“ – 01.9.2004
52. „НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 28.9.2004
53. „МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 28.9.2004
54. „ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 21.10.2004
55. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА НАДЕЖДА“ – 22.10.2004
56. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ – 10.11.2004
57. „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС РЕКАТА“ – 16.11.2004
58. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-СЛОВО НА ВЯРА“ – 18.11.2004
59. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪЖИВЛЕНИЕ“ – 19.11.2004
60. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА НАДЕЖДА“ – 23.11.2004
61. „РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” – 19.1.2005
62. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 02.2.2005
63. „НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 15.2.2005
64. „ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА“ – 21.2.2005
65. „БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА“ – 09.3.2005
66. „ПОКРОВ ПРИСВЕТА ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА“ – 13.5.2005
67. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВСЕМИРНО УБЕЖИЩЕ“ – 21.6.2005
68. „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ БУДИСТКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ – 23.6.2005
69. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА МИСИЯ“ – 06.7.2005
70. „ХРИСТИЯНСКА ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ – 13.7.2005
71. „НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР -ТЕОФИЛ“ – 15.7.2005
72. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МЕСИЯ“ – 21.10.2005
73. „БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 23.1.2006
74. „БОЖИЯТА ЦЪРКВА“ – 24.1.2006
75. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЖЪТВАРИТЕ“ – 28.1.2006
76. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ВЕТИЛ“ – 03.2.2006
77. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ“ – 03.2.2006
78. „АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ МИСИЯТА“ – 27.2.2006
79. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ“ – 06.3.2006
80. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 13.3.2006
81. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ ШАДАЙ“ – 21.4.2006
82. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СОФИЯ“ – 10.7.2006
83. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА СВЯТОСТТА“ – 14.8.2006
84. „ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС О ЕС“ – 15.11.2006
85. „МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА МОРИЯ“ – 30.11.2006
86. „АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“ – 25.1.2007
87. „ЦЪРКВА НА БОГА“ – 07.2.2007
88. „ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ“ – 23.2.2007
89. „ЕВАНГЕЛСКА ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 28.3.2007
90. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ – 05.4.2007
91. „СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ“ – 10.4.2007
92. „ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ“ – 24.7.2007
93. „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 21.8.2007
94. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА“ – 28.8.2007
95. „НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ“ – 04.10.2007
96. „АПОСТОЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА-ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ – 22.1.2008
97. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТА“ – 10.3.2008
98. „СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 11.3.2008
99. „ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА БОЖИЙ ДОМ“ – 19.3.2008

http://infocultbg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:-01012003-31052008&catid=35:2008-12-05-22-59-24&Itemid=55

Share

Add a Comment