Никога не можеш да видиш изгрева на слънцето, гледайки на запад. Цялата работа е в това, в каква позиция поставяш себе си, така че да...