Мъдрости от Джон Мейсън

Никога не можеш да видиш изгрева на слънцето, гледайки на запад.

Цялата работа е в това, в каква позиция поставяш себе си, така че да получаваш. Действието извира не от мисълта, а от готовността за поемане на отговорност. Постави себе си в готовност да поемаш отговорност.

Има много хора, които са чудесни резервоари на научаване, но въпреки това нямат нито една идея. „Очи, които гледат са нещо обикновено. Очи, които виждат, са рядкост.“ – казва Дж.Осуалд Сандърс.

Проблемът е в това, че сме залети с информация, а гладуваме за откровение. Да отхвърлим или да приемем е избор, който правим всеки ден. Нищо не умира по- бързо от нова идея в ограничен ум. Невъзможно е за човек да научи това, което си мисли, че вече знае.

Да бъдеш на разположение е най- голямата способност, която имаш. Когато си с лице към Бог, гърбът ти е обърнат към дявола. Никога не давай на нещо да контролира живота ти, освен на вярата. Нашето ходене с Бог започва с думата „Следвай“ и завършва с думата „Върви“. Възможностите, които Бог изпраща, няма да събудят тези, които са заспали. Те могат да паднат в твоя скут, ако имаш скут, когато възможностите падат.

Ако не поставиш себе си в такава позиция, че да приемаш, ще се получи същото, както да се молиш за варел, носейки само чаша. Не се моли за дъжд, ако ще се оплакваш от калта.

Обикновено виждаме нещата не каквито са те, а каквито сме ние.

От това, в каква позиция ще поставим себе си, ще можем да видим доказателство за Бог навсякъде или никъде. Твърде често умовете ни са блокирани върху един път. Ние търсим червено, затова не забелязваме зеленото. Мислим „утре“, а Бог казва „сега“. Гледаме навсякъде, а отговорът е под носа ни. Когато човек стои на правилна позиция, той е готов да получи всичко, което Бог има за него.

Ти си роден оригинал, не умирай копие

Ти си като торбичка с чай – не струваш много, докато не си минал през гореща вода.

Ние вземаме решения всеки ден. Ние се сблъскваме с избора всеки час или по-често. Принудени сме да избираме едното пред другото. Не можем да имаме всичко наведнъж и веднага.

Хайде да избираме правилно:

Решителност вместо колебания.

Стремеж към съвършенство вместо унилост и мъка.

Жар и хъс вместо духовна слабост.

Умение да отстраняваме причините вместо да търсим виновни.

Да се изправяме след всяко падане вместо съблазънта да се предадем веднага.

Готовност да рискуваме вместо да сме прекалено предпазливи.

Превъзходство над злото вместо превъзходство със зло.

Самобитност и нестандартни решения вместо сивота и безликост.

Самооценка, основана върху реално направеното, а не върху бъдещите достижения.

Борба с всяка тъма вместо уморено и безразлично отношение към нея.

Усъвършенстване вместо саморазрушителност.

Волево достигане на целите вместо безсилно роптаене.

Пълно себеотдаване вместо вяли опити.

Миролюбивост вместо вражда и раздори.

Вяра в това, че изборът определя живота ни, а не че животът предопределя избора ни.

Да се настроим за победа вместо за отчаяние.

Духовно израстване вместо застой и последваща духовна смърт.

Все по-големи изисквания към самите себе си вместо безплодни оправдания и бездействие.

Живот, отдаден на другите, вместо егоистичен живот за себе си.

Стремеж винаги да се върви напред вместо безволево да се носим по течението.

Да следваме плановете си вместо безцелно да се щураме.

Отговорност вместо безотговорност.

Обмислени действия вместо безмозъчна суматоха.

Съсредоточеност върху намирането на решение, а не върху самия проблем.

Създателят не е направил ушите ни така, че да се затварят… за разлика от устата. Помислете над това!

Всяка минута, когато си ядосан, губиш 60 секунди щастие.

Не прекарвай живота си, стоейки на гишето за жалби.

Share

Add a Comment