Всичко ще бъде наред!!!

Научи се да казваш в живота си
„Всичко ще бъде наред”
„Но нали сега не е добре”, чуваш глас вътре в себе си.
„Всичко ще бъде наред”.
„И това, което сега е зле?
И то ли ще бъде наред?”
„Да, и то.
Всичко ще бъде наред.
Почакай и ще видиш.
Ще видиш как се изменят събитията.
Нужно е търпение.
И накрая от горчивото ще излезе нещо сладко”.
В една притча се разказва за един цар, който имал един роб.
Те ходели заедно по всички дела на царя и
робът му помагал във всичко.
Този роб постоянно повтарял това, което ти казах и аз:
„Всичко ще бъде наред, всичко е наред”.
„Кое ще бъде наред?” – го питали другите.
Навън било мрачно време, а той казвал:
„Хубаво, много хубаво”.
На другия ден светело слънце.
И той пак:
„И днес всичко е прекрасно”.
И ето, че веднъж се от правили на лов, нещо се случили с лъка,който държал робът .
И той изстрелял, отрязвайки пръст а на царя.
„Какво направи с мен?”- развикал се царят – „ох-ох, боли ме, боли ме”.
А робът се обърнал към него и без страх от ново казал
”Всичко ще бъде наред!”.
„Как всичко ще е наред, безумецо, ти разбираш ли какво говориш?
Щом „всичко е наред”, тогава хайде да полежиш в тъмницат а за това, което ми направи, там ще разбереш какво значи „всичко е наред”.
Той го изпратил в тъмницат а, а сам си останал без пръст .
Но продължавал да ловува, защото това му било слабост .
Веднъж в горат а царят се поотдалечил от другите,
навлязъл дост а по-дълбоко от обичайното и там го пленили туземци, които решили да го принесат жертва на техните божества и накрая да го изядат .
Защото тези туземци ядяли хора.
Всичкит е ми подчинени се ст рахуват от мен, а тези туземци ще ме излапат жив и не знам как да се спася”.
И когато го водели из горат а, един от туземците забелязал, че царят е без пръст , не му достигал един пръст .
Туземецът се развикал:
„Ох, ох, сега не можем да извършим
жертвоприношение и да го изядем, защото той има физически недъг”. Така повелявал т ехният „бог”, така казвало и преданието им, че можеш да принесеш на „бога” жертва и после да я изядеш,само ако жертват а няма недостатъци.
А царят бил без един пръст .
„Ох-ох- казал туземецът – колко жалко.
Хайде, върви си, махай се от тук.
Ти не си дост оен да бъдеш изяден от нас.”.
И царят си тръгнал, прекръстил се и благодарил на Бога, казвайки: „Ох-ох, спасих се, спасих се!
Спаси ме това, че ми липсваше един пръст !”
Това го въодушевило и много го зарадвало.
И веднага си спомнил за своя роб, когото бил хвърлил в тъмницата. еднага заповядал да го освободят .
Извикали роба при царя, който развълнуван му казал:
„Прости ми, робе мой, задето ти причиних това.
ти такова ст радание, заради мен се озова в тъмница”.
Робът се обърнал към него и казал:
„Всичко е наред, всичко е наред, царю мой!
Не се приеснявай!”
– „Но ти беше в затвора и казваш „всичко е наред””
– „Но, царю мой, помисли какво щеше да стане, ако аз не бях в
тъмницата, а бях с теб в гората на лов, кого биха изяли тогава?
Биха изяли мен!
На теб ти липсваше един пръст и ти се спаси!
А пък аз си имам всички пръст и и не бих се спасил!”
Сега царят разбрал, че в крайна сметка всичко е добре така, както се случва.
Бог знае как всичко се случва.
И затова допуска и такива работи […]
=============
Архимандрит Андрей (Конанос)

Share

Add a Comment