Category Archives: Екология

Плесен

Методи за разсейване на замърсителите на въздуха

Методи за разсейване на замърсителите на въздуха

Екологически рискове; изготвил: Нели Данева

Екологически рискове – курсова работа по ИОС

Подземните води на България

Подземните води на България

Биосферни резервати; Екология и опазване на околната среда; Нели Данева

Биосферни резервати

Презентация по пречистване на води чрез коагулация и флогулация

Пречистване на води чрез коаглация и флогулация